Regulamin pobytu i wypoczynku

Home / Regulamin pobytu i wypoczynku

REGULAMIN POBYTU I WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM DOLINA BIEBRZY

1.  Doba hotelowa w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina Biebrzy” trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 następnego dnia.

2. Goście przyjechać mogą o dowolnej porze, jednak ze względu na konieczność przygotowania pokoi, zakwaterowani zostaną około godz. 15.00. Goście spóźniający się lub planujący przyjazd w godzinach wieczornych proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia planowanej godzinie przyjazdu. Jeżeli zamawiający nie zgłosi się, ani nie poinformuje o opóźnieniu do godz. 22.00 pierwszego dnia rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie rozwiązana.

3. W dniu wyjazdu prosimy o opuszczenie pokoi i przekazanie kluczy gospodarzom do godz. 11.00. Goście, jeśli mają życzenie, po wcześniejszym zgłoszeniu gospodarzom, mogą pozostać w tym dniu dłużej w gospodarstwie agroturystycznym Dolina Biebrzy, zamówić obiad i skorzystać ze sprzętu pływającego.

4. Po przybyciu zapoznamy Państwa z naszym gospodarstwem i otoczeniem. Informacje o możliwości zamawiania posiłków, wypożyczania sprzętu pływającego i inne znajdują się na tablicy ogłoszeń. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji umieszczonych przy kąpielisku i regulaminem korzystania z wieży widokowej z pomostem obserwacyjnym.

5. Przy gospodarstwie znajduje się przystań/kąpielisko, które jest niestrzeżone i nie posiada ratownika. Korzystanie z kąpieliska na własne ryzyko i odpowiedzialność. Dzieci nieletnie mogą kąpać się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.

6. Zasady korzystania z wieży widokowej z pomostem obserwacyjnym reguluje oddzielny regulamin.

7. Na terenie gospodarstwa znajduje się wyznaczone, niestrzeżone miejsce postoju samochodów, na którym po rozpakowaniu bagaży prosimy pozostawiać pojazdy.

8. W pokojach, domkach i innych budynkach oraz w obecności dzieci i osób niepalących prosimy o bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów.

9.  Prosimy o dbanie o porządek w pokojach we własnym zakresie. Na życzenie gości, za niewielką opłatą, domki mogą być sprzątane przez gospodarzy. Istnieje możliwość wymiany pościeli lub skorzystania z pralki.

10. Prosimy o nie niszczenie wyposażenia domków. W przypadku powstania szkody proszę o kontakt z gospodarzami. Spowodowane przez Gości zniszczenia i uszkodzenia zostaną usunięte, bądź naprawione według uznania gospodarzy i na koszt wynajmującego.

11. Prosimy o wyrzucanie śmieci i odpadków do ustawionych na terenie gospodarstwa pojemników. Gospodarstwo prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Prosimy o wrzucanie odpadów do pojemników oznaczonych odpowiednio napisami „Szkło”, „Plastik”, „ Makulatura”, „Metal” i „Zmieszane”.

12.  Bez zgody Gospodarzy osoba wynajmująca domek nie może udostępnić obiektu osobom trzecim nieobjętych rezerwacją.

13.  Prosimy o zachowanie stosownej ciszy nocnej.

14. Podczas pobytu Gości Gospodarze mogą wejść do domku/pokoju, jeżeli zajdzie pilna potrzeba, np. w celu wyłączenia urządzeń elektrycznych od zasilania przed burzą, zamknięcia okien, itp.

15. W przypadku zgubienia kluczy Goście ponoszą koszty związane z dorobieniem kluczy lub wymianą wkładek zamków.

16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie gospodarstwa przedmioty. Wartościowe przedmioty można zdeponować u gospodarzy.

17. Prosimy o wyłączanie oświetlenia zewnętrznego domków.

18. Prosimy o nie wynoszenie wyposażenia domków w tym pościeli i naczyń do ogniska i nad rzekę. Jeśli zajdzie taka potrzeba Gospodarze udostępnią naczynia do tego celu przeznaczone.

19. Prosimy o nie przechowywanie rowerów w domkach. Rowery przechowywać można w wiacie Gospodarzy.

20. Ogniska rozpalać można tylko w wyznaczonych miejscach. Drewno na ognisko za dodatkową opłatą można nabyć u Gospodarzy. Podczas palenia ogniska należy zachować rozwagę. Przed opuszczeniem ogniska należy zagasić ogień, np. zalać palenisko wodą.

21. Prosimy o nie przywożenie zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia.

22.  Goście mogą korzystać ze znajdującej się na terenie gospodarstwa wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego (kajaków, łódek wędkarskich, łódek canoe, tratw, rowerów górskich). Szczegóły u gospodarzy i na tablicy ogłoszeń.

23.  Sprzęt wydaje gospodarz lub jego zastępca.

24.  Wypożyczony sprzęt należy oddawać w wyznaczone miejsce w stanie, w jakim został wypożyczony. Wypożyczony sprzęt nie może być udostępniany osobom trzecim.

25. Korzystanie ze sprzętu wodnego wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe podczas korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów górskich.

26. Za bezpieczeństwo dzieci nieletnich odpowiadają ich opiekunowie.

27. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym Dolina Biebrzy.

28. W przypadku rezygnacji z pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Biebrzy” wpłacona opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 394 K. C.).

29. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn od nas niezależnych, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.